Høring av navnesak - Åker - Sandåker - Solbeghøyda - Kihl med flere

I forbindelse med adressering og endring av bruksnavn i Råde kommune har Språkrådet og Statens kartverk tatt opp navnesak for stedsnavna Åker/Aker/Aaker, Sandåker/Sandaker/Sandaaker, Solberghøgda/Solberghøyda, Torkelstad/Torkilstad/Thorkilstad/Torkildstad og Bråtan.

Statens kartverk benytter samtidig anledninga til å reise navnesak for brunavnet Kihl, langs riksveg 110 på Kil i Råde. I tillegg til disse navna tar vi med avleide navn, jamfør § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn. Saka tas opp for å få avklart riktige navn og skrivemåter for offentlig bruk. Kartverket sender med dette saka til kommunen og til Statens vegvesen, angående brunavnet, for høring, jamfør § 8 i lov om stadnamn.

Videre saksgang og høringsfrist

Se videre om saksgang i brev fra Kartverkert datert 08.08.2023 Reising av navnesak 2023/226 – Åker, Sandåker, Solberghøyda, Kihl mfl. i Råde (PDF, 394 kB)

Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene.
Høringsuttalelser kan sendes til postmotta@rade.kommune.no

Merk at høringsfristen er 30.09.2023