Informasjon fra Råde kommune om skoleskyss mandag 22. januar:

Foreløpig er det ikke besluttet å stenge våre kommunale skoler og barnehager, men vi tar en endelig vurdering søndag ettermiddag/kveld. Mer informasjon kommer.

Fredag kom meldingen om at videregående skoler i Østfold har hjemmeskole mandag og at det skal tas en vurdering om skoleskyss til barne- og ungdomsskolene i Østfold i løpet av søndag.

Råde kommune følger utviklingen nøye og avventer melding fra Statsforvalteren og trafikkselskapet. Foreløpig er det ikke besluttet å stenge våre kommunale skoler og barnehager, men vi tar en endelig vurdering søndag ettermiddag/kveld. Mer informasjon kommer.