Nå kan du sortere matavfall

Nå kan du starte å sortere matavfall i kurven du har fått. Posene kaster du i dunken for matavfall. Restavfall og matavfall vil bli hentet annenhver uke. 

Første runde matavfall er hentet

Movar informerer om at de den 12. februar er 93% ferdig med å kjøre ut beholdere til husstander i Råde, og blir ferdig med alle husstander i løpet av et par dager. Deretter leveres beholdere til hytter, samtidig som vi jobber videre med løsninger med borettslag/sameier. Første runde med matavfall er hentet fra ca halve Råde kommune. Foreløpig er det hentet inn ca 7 tonn matavfall. 

I gjennomsnitt kaster hver familie i Norge hele 160 kilo mat hvert eneste år. Vårt felles mål bør være at mindre mat havner i avfallet. Men selv det som havner der, kan få nytt liv som verdifulle ressurser i fremtiden. Derfor vil matavfallet fra alle innbyggere i Mosseregionen bli samlet inn av MOVAR IKS innen utgangen av 2025.

Utstyr og dunk

OBS! Ikke alle innbyggere i Råde har fått utdelt utstyr til matavfall ennå, vi fortsetter å kjøre ut dette i ukene som kommer. Så snart du har fått utdelt utstyr og mottatt en sms fra oss kan du starte utsortering av matavfallet. 

Dersom du ikke har fått utstyr kan du ta kontakt med Movar. Alt av utstyr skal ligge i dunken. 

Movar kan kontaktes på: movar@movar.no

Lurer du på når avfallet tømmes hos deg? 

Se tømmekalenderen for din adresse i MinRenovasjon-appen eller på movar.no/kalender

Har du spørsmål om hvordan du kildesorterer riktig? Finn svaret på sortere.no eller i Sortere-appen