Ny virksomhetsleder ved Råde ungdomsskole

Tomas Mathiesen er den nye rektoren ved Råde ungdomsskole. Etter å ha fungert som konstituert rektor siden 12. februar, er han nå offisielt ansatt som skolens nye virksomhetsleder.

Ny virksomhetsleder Tomas Mathiesen - Klikk for stort bildeNy virksomhetsleder Tomas Mathiesen

Kommunens ledelse hadde et sterkt ønske om at Tomas skulle ta over denne stillingen etter at tidligere virksomhetsleder sa opp, og han har takket ja til å overta denne stillingen permanent. Tomas har en lang erfaring som rektor og virksomhetsleder ved Karlshus barneskole, en rolle han har hatt siden 2013. "For meg har det vært en prosess å forlate Karlshus barneskole fordi jeg er glad i personalet og elevene".

Ved Råde ungdomsskole har han blitt tatt godt i mot. "Jeg ble tatt i mot på en god måte av et personale," sier han med stort smil. Tomas uttrykker stor glede over å starte ved Råde ungdomsskole. "Jeg håper jeg har med meg noe i min pedagogiske ryggsekk som kan være nyttig på Råde ungdomsskole," sier han. Han ser også frem til å ta imot de nye elevene til høsten og fortsette å bygge videre på den  eksisterende kulturen på skolen og utvikle dette videre i fellesskap.

Et av de spennende prosjektene Tomas ser frem til, er utviklingen av skolegården, inkludert en skolehage og nye basketbaner. Folkevalgte har innvilget 1 million kroner til skolegården og 900.000 til Street basket. Disse forbedringene vil bidra til å skape et godt utemiljø for elevene.