Oppdatert informasjon fra UDI vedrørende Ukrainere som kommer til Norge:

Informasjon til Ukrainere som ankommer Norge, både de som har et sted å bo og de som ikke har det. 

Det er også informasjon om dette på nettsidene til UDI:

Informasjon om situasjonen i Ukraina - UDI

Hvis du har et sted å bo

Hvis du har et sted å bo, eksempelvis hos venner eller familie, kan du bli værende der inntil vi legger ut annen informasjon. Du trenger ikke dra til Nasjonalt Ankomstsenter for registering. Dette gjelder uavhengig av om du har et biometrisk pass eller andre ID-dokumenter.

Hvis du ikke har et sted å bo

Hvis du ikke har et sted å bo, kan du kontakte politiet som vil sørge for transport til Nasjonalt Ankomstsenter for registering.