Råde kommune fikk et godt resultat i 2023

2023 endte med et positivt resultat på 14,2 millioner kroner. 

Positivt resultat i 2023 

Kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld har nå avlagt regnskapet for 2023 og oversendt revisjonen for revidering. - Klikk for stort bildeKommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld har nå avlagt regnskapet for 2023 og oversendt revisjonen for revidering. Råde kommune

Råde kommune har nettopp lagt frem regnskapsresultatet for 2023. I 2023 oppnådde kommunen et positivt resultat på 14,2 millioner kroner – og det har bidratt til at kommunen totalt i 2023 har satt av kr 30,5 millioner til disposisjonsfond, som er kommunens «sparekonto». 

Høyere skatteinntekter enn forventet og flere ekstraordinære inntekter bidrar til det gode resultatet. 

Kommunen har også gjort mange smarte og stramme prioriteringer i alle virksomheter og fremmet tverrfaglig samarbeid på tvers av virksomheter og nivåer. Dette har ført til bedre løsninger, mer effektiv ressursbruk og økt kvalitet i tjenestene. Dette viser at samhandling, kreativitet og åpenhet for nye muligheter gir resultater. 

Bærekraftig Økonomi 

Kommunen har en langsiktig plan om å bygge opp sine reserver for å møte fremtidige utfordringer. Med en rekke store nye investeringer i horisonten, er kommunen avhengig av å sikre en bærekraftig økonomi. 

Vi i Råde 

Våre folkevalgte ønsker en kommune som er fremoverlent i møtet med fremtiden. Som et resultat av dette har bl.a. Råde kommune i 2023 etablert Smartbygda Råde, et innovasjonssamarbeid under paraplyen Vi i Råde. Smartbygda er et samarbeid mellom Råde kommune, privat næringsliv, innbyggere og utdanningsinstitusjoner. Sammen skal vi finne gode løsninger for fremtiden. 

- Jeg er stolt og ydmyk over hvordan våre medarbeidere hver dag jobber for å levere gode tjenester til våre innbyggere. I en tid der vi stadig møter nye krav og utfordringer må vi sammen med våre innbyggere, frivilligheten og næringslivet, fortsette å være kreative og tenke nytt for å møte fremtidens Råde sier kommunedirektør Inger K. Skarpholt Fjeld.