Råde kommune tar i bruk "BTI-modellen"

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot barn, unge, gravide og familier som det er knyttet en uro eller bekymring til. 

Logo: BTI - Klikk for stort bilde

 

Dette er BTI

BTI skal bidra til at barn, unge, gravide og familiene deres får helhetlig og god hjelp så tidlig som mulig. Råde kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Målet med "Bedre Tverrfaglig Innsats" er å sikre at barn og unge får tilpasset og helhetlig hjelp, uavhengig av hvilken tjeneste eller instans de kommer i kontakt med. I en "Bedre Tverrfaglig Innsats"-tilnærming er viktige prinsipper:

  1. Tidlig Innsats: Identifisere behov tidlig og intervenere for å hindre at utfordringene blir mer alvorlige.
  2. Helhetlig Tilnærming: Se på barnets situasjon som en helhet og adressere fysiske, mentale, sosiale og emosjonelle behov.
  3. Koordinering: Koordinere innsatsen mellom ulike tjenester og aktører for å sikre at barnet får riktig hjelp til rett tid.
  4. Familieinvolvering: Involvere familien som en viktig ressurs og samarbeidspartner i omsorgen.
  5. Kunnskapsdeling: Dele kompetanse og kunnskap på tvers av fagområder for å forbedre kvaliteten på omsorgen.
  6. Individuell Tilpasning: Tilpasse hjelpen til hvert enkelt barns behov og forutsetninger.

Modellen viser innsats på tre ulike nivåer

Samhandlingsmodellen hjelper oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av gravide, barn og ungdom samt deres familier - på tvers av tjenester og organisasjonsnivå. Den synliggjør hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på ulike nivå i vår kommune sikrer at barn og ungdom får rett hjelp til rett tid. Samhandlingsmodellen viser hvordan vi jobber tverrfaglig, systematisk og kunnskapsbasert for å følge opp barn, unge og deres familier. Modellen viser innsats på tre nivåer: Kommune, tjeneste og individ.