Råde kommune trenger flere støttekontakter!

Gi av din tid og bli støttekontakt!

Hva er en støttekontakt?

Illustrasjonsfoto av en bamse som sitter på en benk - Klikk for stort bilde Pexels.com

En støttekontakt er en som kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk. Aktivitetene planlegges etter behov. 

Hensikten med støttekontakt er at søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre. 

Støttekontakt kan gis på to måter:

  • Individuell støttekontakt 
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe som f.eks. håndarbeid og trimgrupper. 

Råde kommunen kan sette sammen grupper ved behov, den enkeltes alder og interesser vil være avgjørende for hvordan tilbudet blir. Den enkelte støttekontakt har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk ved behov.

Hvem kan få tilbudet?

Støttekontakt kan være aktuelt for deg, dersom du er sosialt isolert, har vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut på aktiviteter.

Mer informasjon

Kontakt tildelingskontoret tlf. 916 92 399 for nærmere opplysninger