Samarbeid om planene for de nye fylkene

Logo Viken fylkeskommune - Klikk for stort bilde

Viken fylkeskommune inviterer i januar og februar 2023 alle formannskapene i kommuneregionene i Viken til medvirkningsmøter om det regionale plangrunnlaget for de nye fylkeskommunene.

Medvirkningsmøtet for formannskapene i Mosseregionen avholde torsdag 2. februar 2023 fra kl 16:30 – 19:30 i Vingparken konferansesenter i Moss.

Les mer om medvirkningsmøtene på Viken fylkeskommunes hjemmeside:

Invitasjon til Formannskapets medlemmer (PDF, 168 kB)