Spørreundersøkelse om vern av matjord

Råde og Moss arbeider med en jordvernstrategi som skal ferdigstilles i løpet av 2024. I forbindelse med prosjektet inviterer vi innbyggere i Råde og Moss til å bli med i en spørreundersøkelse.

Bilde av hvete på et jorde. Teksten "spørreundersøkese om vern av matjord" og logoen til Råde kommune ligger på bildet. - Klikk for stort bilde

Målet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger knyttet til vern av matjord. Ditt bidrag er viktig for å gi oss innsikt i hva som kan være effektive tiltak for vern av matjord i Råde kommune.


Undersøkelsen tar kun 5-10 minutter å gjennomføre og er anonym.

Svar på undersøkelsen i forms: