Status fra PST om økt etterretningsaktivitet mot Rygge luftforsvarsbase

Ordfører René Rafshol var i går i møte med PST.

PST forventer en økt etterretningsaktivitet mot Rygge luftforsvarsbase fra fremmede etterretningstjenester i tiden fremover. Dette som en konsekvens av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands angrepskrig i Ukraina og forsterket av utbygging på Rygge luftforsvarsbase i forbindelse med tilrettelegning av et amerikansk militært nærvær.

Foto av et NATO-fly ved Rygge flyplass - Klikk for stort bildePST forventer en økt etterretningsaktivitet mot Rygge luftforsvarsbase fra fremmede etterretningstjenester i tiden fremover. Rene Rafshoel

PST oppfordrer til økt årvåkenhet på og rundt Rygge luftforsvarsbase. PST ber publikum ha lav terskel for å melde fra til PST eller lokalt politi ved merkelige eller mistenkelige hendelser og observasjoner. Hendelser kan være observasjoner av kjøretøy parkert rundt militært område eller fotografering installasjoner, personell eller sikkerhetstiltak.

Arbeidere med sivilt eller militært arbeid på basen må også være oppmerksomme på at de kan bli kontaktet på fritiden med spørsmål knyttet til arbeidet de gjør. Bedrifter som er engasjert i utbygging inne på basen bør være forberedt på mistenksomme e-poster eller andre former for digitale angrep.

Viktig å understreke at PST oppfordrer til økt årvåkenhet og ber befolkningen i kommunene ha lav terskel for å si fra om mistenksom atferd og aktivitet i og mot Rygge luftforsvarsbase.