Stopp i elektronisk dokumentutsending

Det har vært en stopp i utsending av elektroniske dokumenter fra kommunens administrative saksbehandlingssystem. Feilen er rettet og disse dokumentene er sendt ut nå.  Dette er årsaken til at noen innbyggere mottar digitale brev som er datert tilbake i tid.  Dette gjelder dokumenter  fra sist i juni måned. Ta kontakt med saksbehandler om dette medfører utfordringer i forhold til avtaler eller svarfrister.

Vi beklager de ubeleiligheter dette kan ha medført.