Studietur for å se på helsehus 

Formannskap og administrasjon har vært på studietur til sykehjem Frogn og Drammen. Der har de bygget helsebygg og målet for turen var å få ideer, innspill og erfaringer til byggingen av nytt helsehus i Råde. 

Studietur til Frogn og Drammen 

Råde kommune planlegger å bygge nytt Helsehus. Det nåværende helsebygget har blitt bygget i flere perioder og inneholder i dag blant annet sykehjemsplasser, omsorgsboliger for eldre, omsorgsboliger psykisk helse, kjøkken, dagsenter og hjemmesykepleie. 

Målet med studieturen var å få ideer, lære av andre kommuner og høre hva slags erfaringer de hadde. 

- Vi ønsket å se på de nye helsebyggene for få ideer til hvordan bygget i Råde kan se ut og hvordan løse behovene vi har, forteller Cathrine Retvedt, kommunalsjef for Helse, omsorg og rehabilitering i Råde kommune. 

God tid til å undersøke behov og funksjoner 

Det nye helsebygget er ikke lagt inn i budsjettperioden fram til 2026, så formannskap og administrasjon har god tid til å undersøke hva slags behov og funksjoner bygget skal dekke.  

- Vi ønsker oss et godt bygg med flerbruksmuligheter og som skal kunne brukes av mange, forteller Cathrine Retvedt. 

Helsebygget skal komme alle innbyggerne til gode og innbyggerne vil bli invitert til å delta med forslag og ideer. Det er derfor spennende å tidlig se hva slags ideer, utforming og innhold andre har valgt, i prosessen for å finne ut hva slags bygg som skal bygges i Råde. 

Sykehjem med flerbruksmuligheter 

- I Drammen var det bygd et sykehjem med flerbruksmuligheter. Det var blant annet kantine, svømmebasseng og sykehjem i samme bygg.  

Cathrine Retvedt trekker frem at i Drammen ligger ungdomsskolen og sykehjemmet nærmest vegg i vegg, og at ungdomsskoleelevene bruker sykehjemskantinen som sin kantine. På studieturen så de også at bassenget på ettermiddagen ble brukt av barnefamilier. Ved å tilpasse bygget for flere, ble bygget godt brukt av mange gjennom hele dagen. 

I Frogn har de koblet eldre bygg sammen med nytt bygg og dette har også gitt flerbruksmuligheter.