Ta hensyn til barna på skoleveien!

 

  • Barn er impulsive og lar seg lett distrahere. For førsteklassinger kan skolestart også være det første virkelige møtet med trafikken. Det må vi som bilister ta hensyn til når vi kjører i nærheten av en skole, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord. 

Hun er klar på at det er mye unødvendig kjøring rundt skolene. 

  • Det bør være så lite biltrafikk rundt skolene som mulig. Må du kjøre nær en skole, så senk farten og vær ekstra oppmerksom. Vi ser for mye hensynsløs kjøring rundt skolene, og det må vi få en slutt på, sier opplæringssjefen.  

Ikke kjør barna til døren 

Som foreldre kan det være fristende å kjøre barna til skolen. Trygg Trafikk mener flere bør spørre seg om det virkelig er nødvendig. 

  • Selv om det er gjort i beste mening, gjør kjøringen faktisk at det blir mindre trygt rundt skolene og langs skoleveien – selv om du ikke råkjører. Men hvis du du trenger å kjøre, anbefaler vi å stoppe et stykke unna skolen og heller gå det siste stykket sammen med barnet. Da bidrar du til å redusere trafikken rundt skolen, sier Meisfjord.  

 

Øv med barna dine 

Trygg Trafikk hører ofte fra foreldre som lurer på hvordan de forbereder barna best mulig på å gå eller sykle til skolen.   

  •  Det beste man kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan man oppfører seg i trafikken. Bruk turen til å snakke om hvilke farer som finnes på skoleveien, og hva de kan gjøre for å unngå dem, sier Meisfjord. 

Hun påpeker at barn som skal sykle til skolen, først bør ha gjennomført sykkelopplæring.  

  •  Hvis barnet ikke er klar for å sykle eller gå alene til skolen, kan man samarbeide med foreldre i nabolaget om å opprette følge-grupper. På den måten er det alltid en forelder med skoleveien, samtidig som barna kan lære og erfare hvordan de forholder seg til trafikken, avslutter Meisfjord.