Test av nødvarsel

Onsdag 12 juni kl 12:00 avholder Sivilforsvaret nasjonal varslingsprøve av sine tyfonanlegg og nødvarsel på mobil. Ca 1250 anlegg skal testes i hele landet.

Foto av en mobil som viser et nødvarsel. - Klikk for stort bildeNødvarsel kommer både på mobil og i tyfonanlegg. Illustrasjon: DSB

Tyfon- og mobilvarsel

Sivilforsvaret tester sine tyfonanlegg for befolkningsvarsling fast to ganger i året. Den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni.  ALLTID kl 12:00. Signalet som sendes er “Viktig melding – søk informasjon”. Tyfonene tuter da i tre serier med 1 minutts opphold mellom seriene.

Politiet vil og sende ut "Nødvarsel på mobil" onsdag 12 juni kl 12:00 i hele Norge. Samtidig som Sivilforsvarets Tyfon anlegg testes.

NRK radio og TV vil og informere om testen i forkant av prøven.