Viktig melding til innbyggere i Råde om værskiftet

  • Skoler, SFO og barnehager holdes åpne som vanlig i morgen mandag 22 januar
  • All skoleskyss er innstilt mandag (buss og drosje). Elever som ikke kommer seg på skolen må melde ifra til sin skole (foresatte får egen informasjon på Visma – fraværet vil ikke følge eleven videre).
  • All praktisk bistand fra hjemmehjelp er avlyst mandag. De det rammer vil få direkte beskjed.
  • Resepsjonen på Rådhuset holdes stengt mandag. De som ønsker å komme i kontakt med NAV må gjøre det via telefon. Det vil også henge informasjon på døren til de som eventuelt møter fysisk.
  • Kommunen oppfordrer alle som har mulighet til det om å arbeide hjemmefra. Dette gjelder også kommunens egne ansatte der det er mulig. Dette gjøres for å minske trykket på veiene, og fordi kollektivtrafikken kan ha utfordringer.
  • Kommunen ber trafikanter å ta ekstra hensyn til myke trafikanter. Kjør svært aktpågivende og varsomt, spesielt langs skoleveiene.