Vil du bli meddommer?

Meld din interesse for å være meddommer i Råde kommune i perioden 2025-2028.

Hvordan bli meddommer?

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Hvem kan bli meddommer?

Lurer du på noe?

Hva vil det si å være meddommer?

Hvordan bli meddommer?

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. Registrere deg gjerne i skjemaet under så kontakter vi deg.

Interesseskjema for meddommere i Råde

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til fire ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Søndre Østfold tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Les mer om hva det vil si å være meddommer her

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Råde kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Råde kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til postmottak@rade.kommune.no.

Hva vil det si å være meddommer?