Jordbruk og skogsbruk

De kommunale landbrukstjenester i Moss, Rygge og Råde ivaretas av det interkommunale landbrukskontoret. Kontoret er på det gamle Rygge rådhus, og kan derifra tilby et vidt spekter med tjenester.

Mer informasjon:
Se Moss kommunes nettsider