Plastfri kommune

Plastforurensning er et raskt økende miljøproblem både globalt og lokalt. Ifølge miljødirektoratet havner det mellom 8 - 12 millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg frem mot 2030 og firedoble seg i 2050. Dette vil innebære mer plast enn fisk i havet.

Plastfri kommune

Råde kommune ønsker å ta ansvar i kampen mot plastforurensning, og vil være en pådriver for å bli en plastfri kommune. Det er utarbeidet en tiltaksplan som skal sørge for at virksomhetene i kommunen reduserer sitt bruk av plast (spesielt engangsplast). 

I dag finnes det ingen formell definisjon på hva en «plastfri kommune» er, derfor er dette et konsept som må videreutvikles og fylles med innhold. Å kutte bruken av kortlevde plastartikler, erstatte plastprodukter med miljøvennlige alternativer, forhindre at plastavfallet havner på avveie (plastforurensning), og rydde der det er forsøplet er eksempler på hva «plastfri» kan bety for Råde kommune. Kortlevde plastartikler er for eksempel engangsartikler i plast som bestikk og kopper. Det vil også være viktig å identifisere og redusere lokale kilder til spredning av plast og mikroplast. Ved å få en oversikt over plastforbruket i kommunen kan vi samle kunnskap og erfaring om plastforbruk, avfall og marin forsøpling.

Hva gjøres lokalt for å håndtere plastavfallet?

Råde kommune, ved Skjærgårdstjenesten, gjennomfører hvert år strandrydding. Skjærgårdstjenesten samarbeider med Kystlotteriet og henter avfall fra frivillige aksjoner og enkeltplukkere. I 2018 var Hoppern skole med Skjærgårdstjenesten ut til Sletterøyene og ryddet. Det ble samlet inn 12 sekker på Midtre Sletter og 17 sekker på Nordre Sletter. I tillegg til strandrydding har Skjærgårdstjenesten startet med å kartlegge områder som er forsøplet og der det er vanskelige å komme til for å plukke. De har registrert mye avfall i siv-områdene i Kråkstadfjorden, så dette blir dermed et viktig område å prioritere fremover.

I dag ser vi en utvikling der frivillige samler inn strandryddeavfall i mye større grad enn tidligere, og kommunene og staten legger til rette for innsamling og dekker kostnader til videre avfallshåndtering. I nasjonal sammenheng er det flere organisasjoner som bidrar til økt innsamling og økt bevissthet. To av de største er Hold Norge Rent og Kystlotteriet. I lokal sammenheng samarbeider Råde kommune med MOVAR om et felles prosjekt kalt «Plukk Plasten». Dette prosjektet oppfordrer lokalbefolkningen til å bli med på en felles miljødugnad. I tillegg legger kommunene og MOVAR til rette for koordinering og innsamling av avfallet. Det er mye lokalt engasjement i Råde og mange frivillige ryddet i 2018. Det ble til sammen samlet inn 7820 kg i 2018. Videre har Råde kommune vært med på interreg-prosjektet om «Ren Kystlinje». I dette prosjektet har skoleklasser fra Karlshus og Spetalen skole deltatt på strandrydding på Storesand og Husebystranda. Hensikten var å gi elevene og lærerne en bevisstgjøring og økt kompetanse innenfor temaet marin forsøpling. Ved økt kunnskap om temaet er målet at den oppvoksende generasjonen på sikt vil få en renere kyst. På strandryddedagen ble klassene delt i ryddegrupper før start. Søppelet som ble funnet ble studert nærmere, og forslag til hva som kan gjøres for å begrense forsøplingen av de vanligste gjenstandene ble diskutert. Fra 2016-2018 har elevene plukket 1560 kg marint avfall på disse strendene. I 2019 ble det samlet inn 520 kg fra denne strandryddedagen.

Kontakt

Kristine Skjæggestad Bergseng
Miljørådgiver
E-post
Telefon 92 63 35 62