Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss. 

Slik melder du i fra til barnevernet

Du kan ringe oss på 69 29 50 00. Barnevernsvakt etter 15.30 på hverdager og i helger: 95 05 92 17. 

Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet. Du kan også sende bekymringsmelding:

Bekymringsmelding til barnevernet

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den er åpenbart grunnløs.

En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven.