Bli besøkshjem

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Et hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk eks. hver 3. eller hver 4. helg, enkelte feriedager og lignende.

Illustrasjonsfoto av jente som løper smilende langs en eng. - Klikk for stort bilde

Hvem kan bli besøkshjem?

  • Trygge voksne som synes det er artig å være sammen med barn og ungdom
  • Engasjerte voksne som synes det er givende å samarbeide med andre instanser om barns ve og vel
  • Varme voksne i en stabil livssituasjon
  • Folk med tid, krefter og god helse
  • Det kreves god vandel

Det er ingen krav til utdanning. Man kan være enslig, par, med eller uten egne barn. Vi bruker tid sammen for å finne ut hvilket barn som passer best for det bestemte besøkshjem.

Hvorfor trenger barn et besøkshjem?

  • For å få opplevelser
  • For å få flere mestringssituasjoner
  • For å få flere gode voksenmodeller eller
  • For å gi foreldrene avlastning
  • Hvem avgjør?

Besøkshjem er et forebyggende tiltak for barn og foreldre. Besøkshjemmet skal godkjennes av kommunen. Det er barnevernet sammen med foreldrene til barnet som avgjør hvem som skal bli besøkshjem for deres barn.