Foreldreveiledning og forebyggende tiltak

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. Som regel er det best at barn får vokse opp i sitt eget hjem. Vi skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe mor eller far og hjelpe familien med å fungere bedre.

Forebyggende tiltak

  • Råd og veiledning for familien i en begrenset eller lengre periode
  • Hjelp til å koordinere tiltak for barn med ulike behov. Når flere hjelpeinstanser er med koordinerer vi som oftest tiltakene slik at det blir best mulig totalt
  • Økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i for eksempel fritidsaktiviteter 
  • Avlastning ved plass i barnehage, skolefritidsordning og lignende
  • Støttekontakt
  • Besøkshjem

Miljøarbeider

Vår miljøarbeider i barneverntjenesten bistår familier med veiledning. Vi legger vekt på trygghet, åpenhet og god kommunikasjon i arbeidet vårt med barnet og familien.