Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen

Om tilbudet

Innbyggere i Råde Kommune som bor hjemme kan få fysioterapi. Fra 01.01.18 trenger du ikke lenger henvisning fra lege, men du kan kontakte det aktuelle instituttet direkte.
Det er fortsatt nødvendig med henvisning for rideterapi.

Hva koster det?

Helfo gir delvis eller full stønad til dekning til utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.
Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform og dette kan den enkelte avtalefysioterapeut veilede om.
Behandling er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.

Kontakt

Solberggården Helsesenter
Fysioterapi
Telefon 69 28 51 35

Mette og Bjørn Syversen

Sarpsborgveien 11
1640 Råde

Fysioterapeut Steinar Uglebakken
Mobil 938 22 098

Fysioterapiservice 

Mosseveien 60
1640 Råde