Fysioterapi for voksne

Hva tilbyr vi?

Fysioterapi for voksne tilbys i hjemmet, på Helsehuset eller på Fysikalsk institutt.

Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kommunale fysioterapeuter tilbyr:

  • Vurdering, oppfølging og/eller opptrening til aktuelle brukere på korttidsplass
  • Vurdering, oppfølging og/eller opptrening til brukere med behov for fysioterapi i hjemmet
  • Kartlegging og vurdering av behov for hjelpemidler
  • Veiledning av personell på Helsehuset og i Hjemmebaserte tjenester
  • Bassenggrupper for eldre
  • Hverdagsrehabilitering

Hvem kan få tilbudet?

Voksne over 18 år som har behov for fysioterapi i hjemmet eller på Helsehuset.

Hva koster det?

Tilbudet er per i dag kostnadsfritt, men det vurderes innføring av egenandel etter satser fra Helfo.

 

 

Kontakt

Marianne Solgård Maurstad
Fysioterapeut
E-post
Telefon 47 46 57 84

Telefontid mandag-fredag 14:30-15:15

Marco Berglund
Fysioterapeut
E-post
Mobil 98 24 01 56

Telefontid mandag-fredag 14:30-15:15

Julie Torkehagen
Turnusfysioterapeut
Mobil 96 94 55 68

Telefontid mandag-fredag mellom 14:30-15:15

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde