Fysioterapi og ergoterapi for barn og ungdom

Hva tilbyr vi?

Våre fysioterapeuter tilbyr:

  • 4 mnd screening spedbarn i samarbeid med helsesestasjon- videre oppfølging ved behov
  • særskilt vurdering og oppfølging av premature barn etter behov
  • undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av tiltak i forhold til motoriske vansker
  • Observasjon av fin og grovmotorisk utvikling for barn i siste barnehageår, med tilbud om videre undersøkelse og tiltak ved behov. Dette tilbys i samarbeid med ergoterapeut.
  • bassengtrening i varmtvannsbasseng for barn som vurderes til å ha særlig nytte og behov for slikt tiltak
  • tverrfaglig samarbeide med alle kommunens barnehager, skoler og helsestasjon ift å ivareta barns motoriske utvikling

Vi arbeider hovedsakelig i barnets naturlige omgivelser, som hjem, barnehage, skole, og samarbeider tett med instanser tilknyttet barnet.

Vår ergoterapeut tilbyr:

  • kartlegging og vurdering av henviste barn med igangsetting av tiltak for finmotoriske vansker
  • kartlegging og veiledning for tilpasning av bolig
  • bistand i å tilrettelegge hverdagen ved behov for tekniske hjelpemidler

Hvem kan få tilbudet?

Barn og ungdom fra 0-18 år. Spedbarn, småbarn, barn i barneskolealder, henviste barn og barn med diagnoser prioriteres først.

Hvordan få tilbudet?

Både foresatte/foreldre, helsestasjon, barnehager, skoler og annet helsepersonell kan henvise barn. Barn henvist av andre enn foreldre må på generelt grunnlag samtykke til henvisningen.
Tjenesten er gratis. Trening i vann er gratis for barn under 16 år.

Søknadskjema helse -og omsorgstjenester

Kontakt

Jannicke Edvardsen
Avdelingsleder og fysioterapeut
Telefon 971 02 376

Telefontid man-fredag 14:30-15:15

Marianne Solgård Maurstad
Fysioterapeut
E-post
Telefon 474 65 784

Telefontid mandag-fredag 14:30-15:15

Hege Anette Ajer Bratli
Ergoterapeut
E-post
Telefon 474 65 969

Telefontid mandag, tirsdag, torsdag mellom 12:00-13:00

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde