Begrenset kapasitet i Helsestasjonen

Helsestasjonen og Skolehelsetjenesten har for tiden noe redusert kapasitet. Dette kan medføre at vi er mindre tilgjengelige på telefon og at noen avtalte konsultasjoner må flyttes eller avlyses. Dette kan også medføre at du ikke treffer samme helsesykepleier hver gang du har time. Vi beklager de ulemper dette kan medføre for innbyggerne våre i denne perioden før vi har full kapasitet igjen.

Helsestasjon