Helsestasjon for ungdom

Videregående skole - helsetjeneste

Skolehelsetjenesten i videregående skole i Råde er for alle elever som går på Tomb videregående skole. Elever besøker helsesykepleier (helsesøster) på skolen. 

Ungdommer som ikke går på Tomb kan ta kontakt med  helsestasjon for ungdom Fredrikstad eller helsestasjon for ungdom i Moss.

Hva tilbyr vi? 

  • Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse.
  • Du kan få veiledning i samliv og prevensjon. Helsesykepleier foreskriver prevensjon. 
  • Det er også mulig å komme innom bare for en prat.
  • Det tilbys vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til vg2-elevene. 

Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier har taushetsplikt. 

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis.