Helsestasjon for ungdom

Videregående skole - helsetjeneste

Skolehelsetjenesten i videregående skole i Råde er for alle elever som går på Tomb videregående skole. Elever besøker helsesykepleier (helsesøster) på skolen. 

Ungdommer som ikke går på Tomb kan ta kontakt med helsestasjon for ungdom i Fredrikstad eller helsestasjon for ungdom i Moss.

Hva tilbyr vi? 

  • Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse.
  • Du kan få veiledning i samliv og prevensjon. Helsesykepleier foreskriver prevensjon. 
  • Det er også mulig å komme innom bare for en prat.
  • Det tilbys vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til vg2-elevene. 

Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier har taushetsplikt. 

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis.