Skolehelsetjenesten

Hva tilbyr vi?

Alle skolene har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier (helsesøster). Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. 

Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig. Vi henviser videre ved behov. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolehelsetjenesten gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan også ta kontakt hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

Kontakt helsesykepleier ved

Karlshus skole 

Anne Beate Strand
Telefon: 969 46 254
Kontortid på skolen: mandag-fredag kl. 08.30-15.00

Spetalen skole

Kari Hamre Ek
Telefon: 474 71 527 
Tilstede på skolen: mandag (halv dag), tirsdag, torsdag (halv dag)  og fredag 

Råde ungdomsskole

Camilla Kverneland
Telefon: 958 36 476   
Kontortid på skolen: mandag-fredag kl. 08.30-15.00

Tomb videregående skole

Marie Lundestad
Telefon: 400 20 906
Kontortid på skolen: mandag og fredag

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Skolestart Helseundersøkelse ved lege året før de begynner på skolen. 
1. trinn
  • Skolestartsamtale med helsesykepleier (sammen med foreldre/foresatte).
  • Undervisning i psykologisk førstehjelp i klassen.
2. trinn Tilbud om vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt.
3. trinn
  • Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
  • Undervisning i klasse eller gruppe om tema helse og trivsel.
4. trinn Undervisning i psykologisk førstehjelp.
5. trinn
  • Pubertetsundervisning i grupper (gutter og jenter hver for seg).
  • Undervisning om vold i nære relasjoner.
6. trinn Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder.
7. trinn Tilbud om HPV vaksine. Tilbys både gutter og jenter fra høsten 2018. To doser.
8. trinn Helsesamtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høyde og vekt. Oppfølging ved behov.
9. trinn Undervisning om vold i nære relasjoner. 
10. trinn
  • Undervisning om seksualitet og seksuell helse.
  • Tilbud om vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Utskrift av vaksinasjonskort.

 

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

Tannlege

Tannlegevakten Østfold

Moss tannklinikk 

Moss tannklinikk gir tilbud til prioriterte grupper av befolkningen i Råde, Våler og Moss.
Tlf: 69 11 77 00
Adresse: Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss
E-post: moss.tannklinikk@viken.no

Lenke: https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannhelsetjenester/

Hva koster det?

Tilbudet er et gratis.