Demensomsorg

I Råde kommune har vi flere ulike tilbud for deg som er rammet av demenssykdom eller som er pårørende til noen med demenssykdom.

Demenskoordinator

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et tilbud for deg som er pårørende for noen med demenssykdom. Pårørendeskolen er et løp på 6 ganger som gjennomføres årlig. Pårørendeskolen arrangeres på Helsehuset i Råde. 

Demenskoret Spirit

Demenskoret Spirit er et tilbud for deg med demens. 

Dagavdeling

Dagavdelingstilbudet er for alle som trenger en aktivitet - og plassen kan søkes på og tildeles av tildelingskontoret. 

Avlastning

Dersom du er pårørende for personer med demenssykdom kan du behov for avlastning.  Avlastning er for deg som har svært tyngende omsorgsoppgaver. 

Bemannet omsorgsbolig

Tilbudet bemannet omsorgsbolig er for deg som ikke lenger mestrer å bo hjemme. 

Langtidsopphold

Langtidsopphold innvilges for personer med behov for fast plass i institusjon, og bygger på utstrakt behov for hjelp til pleie og omsorg gjennom hele døgnet.

Kontakt

Jørn Arve Vold
Avdelingsleder Brun, Rød og Oransje avd/ Demens avdeling
E-post
Telefon 99 22 10 94
Malin Terese Thøgersen
Demenskoordinator
E-post
Telefon 47 69 52 23

Telefontid mandager fra kl. 09:00 - 14:00