Innsyn

Alle offentlige instanser er pålagt å journalføre all inn- og utgående post. Råde kommune legger ut offentlig journal pr. virkedag for hele kommunen ca. en gang pr. uke. Inn- og utgående dokumenter ligger i samme journal.

Råde kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova. Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

Begjæring om innsyn i dokumenter fra kommunens postliste gjøres direkte i postlisten. Ønsker du innsyn i andre dokumenter fra kommunens arkiver kan du benytte deg av skjema for innsyn i kommunens arkiver eller benytte skjema for henvendelser om personopplysninger.


Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Justis- og politidepartementet har utarbeidet en rettledning til offentleglova