Om Råde kommune

Bygda mellom byene

Kort om Rådes historie

I juni 2016, ble det fastslått at Råde kommune skulle fortsette som en selvstendig kommune.

Råde er en bygd med mange kulturhistoriske funn, blant annet gravplasser ved Råde kirke og steinalderplasser - hvor de eldste er fra 3000 f.Kr ved Vansjø. Andre historiske steder inkluderer blant annet Råde Kirke fra 1185, som ligger i tettbebyggelsen i Karlshus. Her ligger også Råde bygdetun. Navnet «Råde» kommer antagelig av det norrøne ordet «stang» (róða), som er ofte brukt i elve- og fjellnavn. Råde kommune ble grunnlagt i 1837, da det kommunale selvstyret ble innført.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet til Råde, har en gul skråbjelke mot en grønn bakgrunn; dette for å illudere raet som går gjennom kommunen.  

Råde kommunes verdier

Råde kommune har Raushet, Glede og Respekt som sine verdier.

Fakta om Råde fra SSB