Allaktivitetshuset

Råde Allaktivitetshus eller «Huset» er kjernen i kommunens fritidsavdeling. Huset er møtested for barn og unge i Råde, med aktivitet flere dager i uken. Ungdomsrådet har også sine møter på Huset og i tillegg er Frivilligsentralen lokalisert der.

For å kunne benytte seg av fritidsklubben, må man være bosatt i Råde kommune.

Allaktivitetshuset har drift av juniorklubb 2 dager i uka og ungdomsklubb 3 kvelder pr uke. I tillegg har vi møtelokaler, turer og arrangementer, ferieklubb og Ung Kultur Møtes (UKM).

Allaktivitetshuset følger skoleruta og har stengt i skolens ferier, med unntak av ferieklubb i vinterferien og sommerferien.

Juniorklubben - 5, 6 og 7 klasse

 • Mandag 13.00 - 16.00
 • Onsdag 13.00 - 16.00

Klubben er gratis. Du kan komme på huset 2 dager i uka etter skoletid. Her kan du leke ute eller inne, spille spill, biljard, PlayStation, Wii, gjøre lekser, lese osv. Vi tilbyr et gratis måltid og selger drikke. I tillegg arrangeres det turer og andre arrangementer ila året.

Ungdomsklubben – 8 klasse – 18 år.

 • Mandag 17.00 – 21.00
 • Onsdag 17.00 – 21.00
 • Fredag: 19.00 – 23.00

Klubben er gratis, vi selger mat, kioskvarer og drikke. Ungdomsarrangement annonseres med plakater på Råde ungdomsskole, på Huset og på Facebook.

Transport ungdomsklubben:

Mandag og onsdag

 • Saltnes (Saltinn)                              16.30    
 • Tomb                                               16.35
 • Ovenkrysset                                     16.40
 • Eskelund                                          16.45
 • Grimstadtoppen                              16.50
 • Missingmyr                                      17.00
 • Huset                                               17.05                    

Retur kl 21.00 – omvendt rute

Fredag:

 • Saltnes   (Saltinn)                            18.45    
 • Tomb                                               18.50
 • Ovenkrysset                                    18.55
 • Eskelund                                          19.00
 • Grimstadtoppen                              19.05
 • Missingmyr                                      19.15
 • Huset                                               19.20

Retur kl 23.00 – omvendt rute

NB! Dette tilbudet er kun for de som skal på – eller har vært på Allaktivitetshuset.

Ruten kjøres med Allaktivitetshusets 9 seter av personale på Huset – begrenset antall plasser

Kontakt:

Send henvendelser til: allaktivitetshuset@rade.kommune.no 

Følg Allaktivitetshuset Råde på Facebook