Allaktivitetshuset

Råde Allaktivitetshus eller «huset» er kjernen i kommunens fritidsavdeling. Huset er møtested for barn og unge i Råde.

Avdelingen har ansvaret for:

  • Drift av juniorklubb 2 dager i uka
  • Drift av ungdomsklubb 1 kveld i uka (fredag)
  • Øvingslokaler, turer og arrangement, ferieklubben og Ung Kultur Møtes (UKM)

Åpningstider i skoleåret 2018/2019

Allaktivitetshuset følger skoleruta og har stengt i skolens ferier, med unntak av ferieklubb i vinterferien og sommerferien. 

Juniorklubben
5, 6 og 7 klasse
Mandag 12.45- 16.00
Onsdag 13.20-16.00
Klubben er gratis. Du kan komme på huset 2 dager i uka etter skoletid. Her kan du leke ute eller inne, spille spill, biljard, PlayStation, Wii, gjøre lekser, lese osv. Vi selger mat og drikke. Klubben er energidrikk fri sone.

Ungdomsklubben
Fredag: 19.00 – 23.00 
Klubben er gratis, kiosk med brus og sjokolade, (energidrikk fri sone).
Ungdomsarrangement annonseres med plakater på Råde ungdomsskole, på Huset og på Facebook.
Transport ungdomsklubben:
Fredag: Vi henter på Saltnes kl.19.00 med retur kl. 23.00 fra Huset

Smittevernstiltak på Allaktivitetshuset

  • Vi har smittevernsrutiner innendørs og antallsbegrensing. De ansatte bruker munnbind og utstyr vaskes/sprites jevnlig.
  • Barn/unge som skal dit skal ikke være syke eller være i karantene.
  • Allaktivitetshuset forsøker også å lage aktiviteter på utearealene utenfor huset, samt i andre lokaler.
  • Vi har har kun aktiviteter på Huset eller utendørs i nærområdet, som for eksempel tusenårsplassen og idrettsparken (vi er foreløpig ikke i andre lokaler).

Kontakt oss

Åpningstider / Bemannet 
Man. kl. 12:00-16:00
Ons. kl. 12:00-16:00
Fre. kl. 19:00-23:00

Telefon: 982 40 154 
Send henvendelser til: allaktivitetshuset@rade.kommune.no 

Følg Allaktivitetshuset Råde på Facebook