Fyrverkeri

For de fleste av oss går det ett år mellom hver gang fyrverkeri håndteres. Derfor er det lurt å bruke noen minutter på en kort repetisjon av regler og tips.

Når er det greit?

I Råde kommune er det lov å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Du trenger ikke å søke om dette, men du bør vite når du kan begynne og når du må slutte.

På alle andre tidspunkt i året kreves det spesiell tillatelse til oppskyting av fyrverkeri. Søknad om oppskytning av fyrverkeri i Moss, Rygge, Råde og Våler

Kjøp og salg

Det er kun lov å selge fyrverkeri til forbrukere i perioden 27.-31. desember. Alle som skal selge fyrverkeri må ha søkt om dette innen 30. april og fått tillatelse fra Moss brannvesen.

Søknadsskjema for salg av fyrverkeri (Søknad om tillatelse til oppbevaring og handel med pyroteknisk vare)

Er du i tvil om at alt er i orden der du skal handle, kan du kreve å få se salgstillatelsen fra Moss brannvesen.

Privatpersoner har ikke lov til å bestille eller ta med fyrverkeri fra utlandet. Gjør du det kan du bli straffeforfulgt.

Ulovlig fyrverkeri

Privatpersoner har ikke lov til å bruke pinneraketter. Det er heller ikke lov til å selge slike raketter til privatpersoner. Etter at det ble forbudt har skader på nyttårsaften gått markant ned. Fyrverkeri som ligner på små leker, for eksempel små tanks, er forbudt. Det er også forbudt med kinaputter. Det er ikke lov å sende opp nødraketter som del av nyttårsfeiringen.

Aldersgrense

Aldersgrensen for å kjøpe og bruke fyrverkeri er 18 år. For små stjerneskudd er aldersgrensen 12 år. Barn må aldri bruke stjerneskudd uten at voksne passer på. Sjekk alltid merkingen på produktene og følg aldersgrensene som står på pakningen.

Gode tips fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
 


Godt nyttår! Bruk vernebriller!