Byggesak-priser

Gebyrer for arbeid etter plan og bygningsloven (§ 33-1) 

Attester, midlertidig brukertillatelser, ferdigattester o.l

For attester o.l som kommunen kan kreve gebyr for medhold av plan- og bygningsloven og martikkelloven, og som ikke er spesifisert i regulativet for den en enkelte lov, kan kreves for følgende gebyr:

Kontakt

Hilde Berge
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 53
Vernes Hasanagic
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 50
Irina Bjørnevald
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 47 46 55 85