Slik søker du - byggesøknad

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Du må gjennom disse åtte stegene når du skal søke om å bygge noe.

 

Søknadsprosessen

Det er mye å sette seg inn i når man skal sende inn en byggesøknad. I denne filmen får du enkel informasjon om stegene du må igjennom for å søke om å bygge: 
 

 

Prøv også Direktoratet for byggkvalitet sin veiviseren «Åtte steg fra idé til ferdig søknad»: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/.... Den forklarer deg søknadsprosessen fra idé til ferdig bygning og utdyper stegene i filmen.

Kart

Bestill situasjonskart (PDF, 17 kB)og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.
 
 

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Bestill naboliste. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Mer informasjon:Nabovarsel, innhold og varslingsmåter (PDF, 123 kB)

Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl. §21-3)
 

Tegninger

Vanligvis skal plan-, snitt- og fasadetegninger følge søknaden. Hva du må ha med på disse tegningene vil variere noe avhengig av type tiltak. Noen ganger kan det være behov for å supplere med flere tegninger.
 

 

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

Søknaden sendes via Byggsøk eller direkte til oss via vårt postmottak.

Kontakt

Hilde Berge
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 53
Vernes Hasanagic
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 50
Irina Bjørnevald
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 47 46 55 85

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)