Omsorgsbolig

Hva tilbyr vi?

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig for personer med behov for ulike grader av oppfølgning, pleie og omsorg. 

Du kan søke omsorgsbolig hvis du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning. 

Slik søker du

Skriv ut søknadskjema for kommunal bolig / omsorgsbolig (PDF, 225 kB) og fyll inn informasjonen. Send søknadsskjemaet til Rådhuset, Råde kommune. 

Hva skjer videre?

Det er tildelingskontoret i kommunen som tildeler omsorgbolig og du inngår en leiekontrakt med boligkontoret Råde kommune. 

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Personer som bor i omsorgbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Lover og regler

Forskrift om tildeling av omsorgsbolig.

Adresse

Rådhuset
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
Telefon: 69295000