Vann- og avløpsprosjekter

Hovedplan for vann og avløp 2019-2029 ble vedtatt i Kommunestyret 06. desember 2018. Hovedplanen gir føringer for de fremtidige vann- og avløpsprosjektene i Råde kommune. Les mer om planen her

Pågående vann- og avløpsprosjekter:

Prosjekteringen ble startet i høsten 2020. Det planlegges oppstart av prosjektet sommeren 2021. 

COWI har prosjektert.

Prosjekteringen ble startet i høsten 2018. Det planlegges oppstart av prosjektet sommeren 2021. 

Multiconsult har prosjektert. 

Prosjektet ble startet i januar 2021. Planlegges ferdigstilt høsten 2021.

Multiconsult har prosjektert. 

Entreprenør er Olimb AS.

Prosjektet ble startet i oktober 2020. Prosjektet regner med å være ferdigstilt høsten 2021.

Multiconsult har prosjektert.

Entreprenør er Tune graveservice.

 

Kontakt

Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 404 01 781
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 458 88 946
Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 470 34 520