Vann- og avløpsprosjekter

Avventer ny hovedplan for vann og avløp som er under arbeid.