Veiprosjekter

Her blir det informert om veiprosjekter fortløpende.

Pågående veiprosjekter:

Prosjekteringen er gjennomført. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021.

COWI har prosjektert.