Folkevalgtes økonomiske godtgjøring og velferdsgoder

Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og velferdsgoder, Råde kommune, ble vedtatt av kommunestyret 11.juni 2020 med endringer 10. desember 2020. Dette er i tråd med ny kommunelov.  Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og velferdsgoder bygger på kapittel 8 i den nye kommuneloven.

Forskrift er gjeldende fra og med 11. juni 2020

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.