17. mai arbeidsutvalg

Leder: Anette Brogård Antonsen (Ap)
Medlem: Kent Wigardt (Frp)
Medlem: Kari Koppang Fuglevik (KrF)
Medlem: Mathea Andersen (H)

Her kan lese mer om 17. mai i Råde 

Skolene, musikkorpsene og idrettslagene vil bli invitert inn etter behov.