17. mai arbeidsutvalg

Leder: Merethe Ekeberg (H)
Medlem: Kari Koppang Fuglevik (KrF)
Medlem: Kristoffer Vindenes

Her kan lese mer om 17. mai i Råde 

Skolene, musikkorpsene og idrettslagene vil bli invitert inn etter behov.