Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, der dette ikke er delegert.

Administrasjonsutvalget har 3 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret blant formannskapets medlemmer, og 2 medlemmer valgt av arbeidstakerorganisasjonene. Varaordfører er leder av administrasjonsutvalget. Nestleder velges av kommunestyret. Administrasjonsutvalget velges for 4 år på kommunestyrets konstituerende møte. De ansattes representanter velges for to år av gangen.

Administrasjonsutvalget er således:

  • Ansvarlig for samordning og planlegging av personalforvaltningen i kommunen.
  • Ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre impliserte kommunale virksomheter og med andre private og offentlige organ med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets ansvarsområde blir iverksatt.

Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2015-2019 
Møteplan 2019

Fant du det du lette etter?