Formannskapet

Formannskapet har 10 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer. Ordfører leder møtene til formannskapet.

Ansvarsområdet til formannskapet, er følgende:

 • Økonomi
 • Næring
 • Interkommunale selskaper
 • Innspill til nabokommuner
 • Regional arealplanlegging
 • Strategiske næringsplanlegging
 • Kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Kommuneplanlegging
 • Vedta arbeidsgiverpolitiske strategier og retningslinjer; lønnspolitiske retningslinjer,
 • Vedta verdier og etiske retningslinjer for kommunens virksomhet.
 • Opprette komiteer eller arbeidsutvalg som skal løse tidsbegrensede oppgaver.
 • Informasjon
 • Sivilt beredskap
 • Folkehelse
 • Særskilt klagenemd etter forvaltningsloven §28, der det ikke er hjemlet klageadgang til fylkesmannen.

Møteplan og formannskapets medlemmer og varamedlemmer