Formannskapet

Formannskapet har 9 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer. Ordfører leder møtene til formannskapet.

Ansvarsområdet til formannskapet, er følgende:

  • Økonomi
  • Kommunens arbeidsgiverpolitikk
  • Kommuneplanlegging
  • Vedta arbeidsgiverpolitiske strategier og retningslinjer; lønnspolitiske retningslinjer,
  • Vedta verdier og etiske retningslinjer for kommunens virksomhet.
  • Særskilt klagenemd etter forvaltningsloven §28, der det ikke er hjemlet klageadgang til fylkesmannen.
  • Opprette komiteer eller arbeidsutvalg som skal løse tidsbegrensede oppgaver.
  • Informasjon
  • Sivilt beredskap
  • Folkehelse

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer 2015- 2019 

Møteplan for 2019

Fant du det du lette etter?