Helse- og velferdsutvalg

Fast utvalg for helse- og velferd har 9 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer.

Helse- og velferdsutvalget skal behandle prinsipielle saker innenfor følgende ansvarsområder:

  • Kommunens helse-, omsorg- og velferdstjenester
  • Miljørettet helsevern
  • Folkehelse
  • Integrering og mangfold

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 2023-2027 

Møteplan 2024