Kommunestyret

Politisk struktur

Den politiske styringsstrukturen i Råde er den tradisjonelle Hovedutvalgsmodellen, med formannskap, administrasjonsutvalg og 5 faste utvalg. Det er vedtatt eget reglement for utvalgene, og et delegeringsreglement som går langt i å delegere myndighet fra kommunestyret til formannskapet og utvalgene.

De faste utvalgene er gitt myndighet til å innstille direkte i saker som ikke er av økonomisk karakter. Slike saker må i tilfelle behandles i formannskapet før de går til kommunestyret. Formannskapet har 9 medlemmer og de faste utvalgene har 7 medlemmer, og hovedregelen er at det skal være gjennomgående representasjon. Det vil si at det skal være kommunestyremedlemmer som sitter i utvalgene.

Kommunestyret 2015-2019

Ved kommunevalget 2015 ble 7 partier representert i Kommunestyret:
- Høyre med 9
- Arbeiderpartiet med 6
- Fremskrittspartiet med 5
- Senterpartiet med 3
- Kristelig Folkeparti med 2
- Venstre med 1
- Miljøpartiet De Grønne med 1

Ved konstitueringen fikk Høyre ordføreren og Fremskrittspartiet varaordføreren.

Fra 13. februar 2018 er sammensetningen følgende:

- Høyre med 14
- Arbeiderpartiet med 6
- Senterpartiet med 3
- Kristelig Folkeparti med 2
- Venstre med 1
- Miljøpartiet De Grønne med 1

Høyre har etter 13. februar 2018 ordføreren og  varaordføreren.

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2015-2019 

Møteplan 2019