Oppvekst- og kulturutvalget

Fast utvalg for oppvekst og kultur har 9 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer.

Oppvekst- og kulturutvalget skal behandle prinsipielle saker innenfor følgende ansvarsområder:

  • Kommunens oppvekst- og kulturtjenester
  • Samarbeid med frivillige lag og foreninger
  • Voksenopplæring

Møteplan og oppvekst- og kulturutvalgets medlemmer og varamedlemmer.