Ordførerens side

René Rafshol har vært ordfører i Råde siden 2011 - og er inn i sin fjerde perioder. Velkommen til ordførerens side.

Som ordfører i Råde er jeg opptatt av at innbyggere, næringsliv, lag og foreningers møte med kommunen, skal være en positiv opplevelse.
Råde kommune skal være en inkluderende kommune, hvor alle innbyggere blir sett på som ressurser.

Kommunen kan tilby et rikt kulturtilbud og har fine rekreasjonsområder som Vansjø, Saltholmen og kyststien. I tillegg har vi store skogsområder både på Tomb og Missingmyra. En viktig oppgave for kommunestyret vil være å fatte vedtak som videreutvikler Råde til en kommune som gjør at folk flytter til Råde, og at næringslivet finner kommunen attraktiv.

For å følge det politiske livet i Råde, er du selvsagt velkommen til å være tilhører på våre møter i kommunestyret, formannskapet og de ulike hovedutvalgene.

Kontakt:
Som ordfører vil jeg være åpen og tilgjengelig og du er velkommen til å ta kontakt med meg på:
Telefon:    994 86 824
E-post:      rene.rafshol@rade.kommune.no
Facebook: https://www.facebook.com/ordforer.rade
Kontoret:   rådhuset (kart).

Med vennlig hilsen
René Rafshol
Ordfører