Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er administrasjon for kommunens politiske nivå, som består av kommunestyre, formannskap og en rekke utvalg og råd. 

Sekretariatet legger forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. 

Videre sørger politisk sekretariat for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på, og gir råd, veiledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum.

Oppgaver:

  • Forberedelse og etterarbeid for møter i kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd
  • Rådgivning og saksbehandling for politisk og administrativ ledelse, innenfor kommunelov, forvaltningslov og valglov
  • Valggjennomføring
  • Folkevalgtopplæring
  • Vigslere og saksbehandler for borgerlige vielser
  • Administrasjon og saksbehandling knyttet til oppnevninger til tingrett og lagrett
  • Utarbeider reglementer og rutiner for politisk styringsstruktur 
  • Andre støttefunksjoner for ordfører og rådmann

Har du spørsmål rundt noe av dette, ta kontakt med oss – og vi skal svare deg så godt vi kan.

Kontakt

Nina Johansen
Rådgiver - Stab kompetanse og utvikling
E-post
Telefon 90 62 25 26
Cathrine Apelseth-Aanensen
Konsulent - stab kompetanse og utvikling
E-post
Telefon 92 82 32 88
Mobil 92 82 32 88