Saker til høring og kunngjøring

Råde kommune ved Samfunnsutvalget (Safu) vedtok den 14.10.2021 i sak 052/21 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Tasken Nordre Tinn 2 med Plan Id 3017 2020 04, ut til høring og offentlig ettersyn.

Ønsker du å komme med merknader til planforslaget må disse være sendt til Råde kommune, Skråtorpvn. 2 A,1640 Råde, eller på e-post til post@rade.kommune.no, innen 20.01.2022. Uttalelsen merkes med saksnr: 20/843