Saker til høring og kunngjøring

Råde kommune ved Samfunnsutvalget (Safu) vedtok den 20.10.2022 i Safu-sak 046/22 å legge forslag til detaljreguleringsplan for gang og sykkelvei – Slangsvoldveien, med Plan ID 3017 2019 03, ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Alle dokumentene i saken finner du her.

Har du / dere merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til postmottak@rade.kommune.no eller via sikker sending på eDialog innen 12. desember 2022.

behandlet sak  har vedtatt forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, med noen mindre justeringer. Her finner du saken med tilhørende dokumenterNedenfor (klikk på overskriften) finner du også plandokumentene og informasjon om klageadgang og om innløsning eller erstatning.