Saker til høring og kunngjøring

Råde kommune vedtok den 17.06.2021 i Safu – sak 035/21 å legge revidert forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, Plan Id 01350 2016 05, ut på 3. gangs høring og offentlig ettersyn i medhold av Plan – og bygningslovens § 12 – 10. Høringsfristen er satt til 10.09.2021. 

Har du merknader til det reviderte planforslaget eller til estetisk veileder  for offentlige fellesarealer send disse til Råde kommune, Skråtorpveien 2 a, 1640 RÅDE eller post@rade.kommune.no , med kopi til COWI ved Trude Een Eide (TREI@cowi.com) innen 10.09.2021. Fint om merknaden / uttalelsen merkes med «3 Plan ID 3017 2016 05».

Du finner plandokumentene ved å trykke på linken øverst.