Saker til høring/kunngjøring

Til deg som bruker toget eller ønsker å bruke toget! Har du innspill til forbedring av togtilbudet fra 2022? Da vil vi gjerne at du sender det til Råde kommune innen 27. mars!

Merk innspillet med « Sak 20/635» og send gjerne e-post til post@rade.kommune.no.

Råde kommune skal sende sitt innspill til Viken fylke innen 1.april 2020, som igjen skal sende innspill videre til Jernbanedirektoratet innen 1.juni. Her finner du brevet (PDF, 120 kB) med invitasjon til kommunen om å komme med innspill.

Dine erfaringer med eksisterende togtilbud og innspill til forbedringer er viktige for å få frem hva folk i Råde ønsker.