Saltnes barnehage (kommunal)

Om Saltnes Barnehage

Vår visjon er : «Det skal være godt å være barn i Saltnes Barnehage».

Barnehagen holder til i stedets gamle skole. Det er en kommunal barnehage og i virksomhet med Spetalen Skole og SFO. Barnehagen har 40 – 45 barn fordelt på tre avdelinger.

Vi har 12 ansatte med god kompetanse og erfaring, stor tilstedeværelse og trivsel. Alderssammensetningen på avdelingene varierer noe, basert på alderen hos nye søkere.
Smørblomsten og Hestehoven er begge godkjent for barn i alderen 1 – 6 år. Blomsterenga (2.etasje) er godkjent for barn fra 3 – 6 år.

Smørblomsten
9 plasser for barn under tre år.
1 barnehagelærer og  2 assistenter.

Hestehoven
10-14 plasser for barn fra 1- 4 år
1 barnehagelærer og 2 assistenter.

Blomsterenga
18 plasser for barn over 3 år.
1 barnehagelærer og 2 assistenter.

I tillegg har vi medarbeidere med ulike bakgrunn tilsatt for å gi barn som trenger det noe ekstra.

Kontakt

Reidun Hansen
Fagansvarlig - Saltnes Barnehage
E-post
Telefon 69 28 26 16
Mobil 995 99 927