SFO - Priser

Skolefritidsordningen SFO
Størelse Opphold Kost
100% plass 2780,- 150,-
80% plass 2300,- 120,-
60% plass 1760,- 90,-
50% plass 1480,- 75,-
40% plass 1200,- 60,-
Morgenplass 1100,-

Det gis 30% søskenmoderasjon på rimeligste plass. 

Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri.